Ema Haumer

 

Mým přáním je, aby neexistovaly školy klasické a alternativní, ale jen takové, které budou děti provázet svobodnou cestou, vedoucí k zodpovědnosti a vědomí a budou vytvářet připravené prostředí pro rozvoj jejich individuálního potenciálu.  

Kontakt: ema.haumer@skolazahrada.cz

 

ema