Zřizovatel školy Hnízdo

Obsah

Chci se stát členem

 

Kontakty na Hnízdo

Projekty

 

Základní školu ZaHRAda založil spolek Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání.

Jak se to přihodilo?

Jak se to přihodilo?

Spojili jsme se jako skupina rodin z Tišnovska, kte měli zájem o inovativní vzdělávání svých dětí. Některé rodiny hledaly přirozené pokračování lesní školky, jiné alternativu k velkým státním školám. 

Po zvažování různých variant jsme se rozhodli jít cestou vlastní základní školy vystavěné na společně dohodnutých hodnotách. V roce 2014 jsme založili Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, který k 1. 9. 2015 zřídil naši základní školu ZaHRAduVznik byl až překvapivě rychlý a realita byla (nejenom zpočátku) překvapivě náročnáProces tvorby stále pokračuje a jeví se jako nekonečný příběh, který můžete s námi zažívat. 

V roce 2018 se náš příběh rozvětvil. Část rodičů z naší komunity stálo o to realizovat svůj sen o svobodné škole fungující podle modelu svobodných škol ze zahraničí. Po dlouhých a zajímavých diskusích jsme se proto rozhodli založit další základní školu CoLibri, která oficiálně otevřela své dveře 1. 9. 2020 v blízkém Předklášteří.  

Spolek Hnízdo je nyní zřizovatelem dvou základních škol a v budoucnu plánuje ke školám přidat školky a střední školu.  

 

ZPĚT

Proces tvorby stále pokračuje a jeví se jako nekonečný příběh, který můžete s námi zažívat.

Jak spolek Hnízdo funguje?

 

Již u zrodu školy jsme se rozhodli, že nechceme, aby školu zřizoval elitní spolek původních zakladatelů. Chceme společně budovat komunitní školu, ve které je zapojení všech rodin zásadní a rovnoprávné bez ohledu na to, kdy se ke škole připojili. Proto se členy spolku mohou stát (a je to pro ně téměř povinné 😊) všichni rodiče dětí navštěvujících zřizované školy a také všichni pracovníci obou škol. Zároveň tak všichni neseme spoluodpovědnost za fungování spolku i své školy. 

Při rozhodování o škole se snažíme fungovat demokraticky a nehierarchicky . Vytvořili jsme proto Sněm ZaHRAdy, na němž mají všichni účastníci (pracovníci školy, rodiče i děti zapsané ve škole) rovný hlas. Sněm (jakkoliv se formálně jedná o poradní orgán) má zásadní vliv na fungování spolku i školy. Řešíme na něm zejména zásadní otázky školy (například základní pedagogické směrování a koncepci, volbu ředitele, evaluaci školy, prostory školy), ale i komunitní záležitosti (akce spolku, budování vztahů). 

Chceme budovat kulturu vzájemné péče. Nově od září 2020 o spolek pečuje zvolená koordinátorka a statutární zástupkyně Kateřina Rezková. 

ZPĚT

Při rozhodování o škole se snažíme fungovat demokraticky a nehierarchicky

Co je spojeno se členstvím ve spolku?

 

Díky členství můžeme získávat relevantní informace o fungování zřizovaných škol, máme možnost školy podporovat, ovlivňovat a fakticky tvořit. Spolek přímo podporuje školy i přes projekty, které realizuje – přes program Erasmus zabezpečuje zahraniční dobrovolníky; realizuje projekt neformálního vzdělávání, je aktivní MAS Brána Vysočiny v MAP, spolupracuje s dalšími spolky v regionu. 

Kromě toho se můžeme účastnit různých komunitních akcí, výprav do přírody, plesů, kroužků, tábora. Můžeme využívat možnosti komunitního vaření a jezení 😊 a vymýšlet spolu další akce. 

Zároveň je to i velká odpovědnost, protože si vše děláme sami a máme to takové, jaké si to vytvoříme. Minimální projev odpovědného člena je placení ročního příspěvku (aktuálně ve výši 1.200,- Kč), účast na Sněmech školy a aktivní zapojení v míře: „den pro školu/Hnízdo“ – tj. 24 hodin dobrovolné práce ročně. 

ZPĚT

Zároveň je to i velká odpovědnost, protože si vše děláme sami a máme to takové, jaké si to vytvoříme.

Láká tě členství?

 

Pokud by ses chtěl/a stát členem/členkou spolku, proces je jednoduchý:

1.     Projdi si stanovy a informuj se o fungování spolku. Stanovy ZDE

2.     Vyplň přihlášku. ZDE 

3.     Doruč ji koordinátorce Hnízda, nebo vhoď do schránky školy ZaHRAda.

4.     přilož k přihlášce krátkou zprávu – „motivační dopis“, kde vysvětlíš, proč máš o členství zájem.

5.     Výbor na nejbližší schůzce rozhodne, jestli tě do spolku přijímá a dá ti vědět. 

Těšíme se na všechny, kdo se chtějí zapojit do tohoto komunitního vzdělávacího dobrodružství.

ZPĚT

Hnízdo je tu i pro tebe

Jak nás kontaktovat?

 

Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání

Sídlo: Hornická 900, 666 03 Tišnov

mail: hnizdo@skolazahrada.cz

web: www.spolekhnizdo.cz

IČ: 03421201

ID datové schránky: 3es3yh2

Číslo účtu:

2900751001/2010

Nebo kontaktujte přímo koordinátorku:

katerina.rezkova@skolazahrada.cz

ZPĚT