Jít ven s Lískou

Od září 2020 jsme začali ve třídě Líska (4. – 6. třída) s pořádáním výprav, za které si děti odpovídají co nejvíce samy. Tzn. že v průběhu školního roku si každý z Lísky má vybrat zajímavost, kterou by chtěl společně s ostatními některý pátek navštívit. V přírodě, ve městě, na venkově – kdekoliv. Může se jednat i o akci typu divadelní představení, výstava, expedice, návštěva firmy, tvořivá dílna apod.

v průběhu školního roku si každý z Lísky má vybrat zajímavost, kterou by chtěl společně s ostatními některý pátek navštívit

Organizátor-žák naplánuje pro jak velkou skupinu, jak se na místo včas dostat, kolik je případně třeba nachystat financí na vstupné, jak se dostat zase zpátky do školy apod. Zároveň ostatním představí, čím je pro něho vybrané místo zajímavé a proč tam chce jet. Aby se mohla výprava uskutečnit, je třeba zajistit účast minimálně čtyř zájemců s tím, že každý pátek si děti vybírají i z nabídky organizované průvodci.

Aby se mohla výprava uskutečnit, je třeba zajistit účast minimálně čtyř zájemců

Výprav organizovaných dětmi se účastní zpravidla pouze jeden dospělý, který však do průběhu nezasahuje. Zůstává v roli pozorovatele a je akční pouze v život ohrožujících situacích (kam ale nepatří, pokud děti nastoupí do špatného vlaku, spletou si budovu, zabloudí, ztratí jízdenky apod. – tyto nesnáze si řeší samy a dospělý je prostě jen „při tom“.) Inspirujeme se konceptem Montessori pedagogiky „Jít ven“ s vírou, že praktické zkušenosti jsou pro děti jedinečným přínosem.

První výpravy se ujal žák 4. ročníku, který si přál navštívit představení v brněnské hvězdárně. Vybral konkrétní program a naplánoval, jak se dostat na místo i zpět. Když o svém záměru řekl svým spolužákům, přidalo se jich k němu 12. A tak společně s průvodkyní zarezervoval vstupenky a postupně promýšlel všechny detaily.

Průvodkyně se pak sešla se zástupcem rodičů z 1. trojročí, který děti na akci doprovázel. Společně diskutovali o smyslu této aktivity a promýšleli možný průběh.

V pátek 2. října ráno přišli zájemci o představení v brněnské hvězdárně na tišnovské nádraží. Dětem jsme připomněli, že od této chvíle se mají s jakýmkoliv dotazem či připomínkou obracet jen na svého spolužáka – dnešního vůdce skupiny. Ten přepočítal přítomné, pořídil jízdenky i na cestu zpět, přičemž si předem zjistil, kolik kdo potřebuje na cestu zón. A pohlídal i vhodnou chvíli, kdy už je dobré se přesunout ze vstupní haly k vlaku…

Dospělý, který děti doprovázel, byl po návratu z akce mile překvapen, jak bezproblémově vše  proběhlo. A jaký měl dětský organizátor u ostatních přirozený respekt. Jak prozradila jeho maminka dodatečně, těsně před akcí si uvědomoval velkou zodpovědnost za ostatní účastníky a zdálo se mu to jako obtížný úkol. Když jsem se zeptala vůdce dne samotného, co bylo na celé akci nejtěžší, odvětil: „Dostat je z hvězdárny. Vůbec se jim nechtělo odjet… Ale jinak to bylo snazší, než jsem si myslel…“

Dospělý, který děti doprovázel, byl po návratu z akce mile překvapen, jak bezproblémově vše  proběhlo.

Jakmile bude možné na první zkušenost s Jít ven navázat, uděláme to…!

Za ZŠ ZaHRAda sepsala Karolina Jandová

Foto: Ondřej Konečný