Lidé ZaHRAdy / Our Team

Vedení

Jana Růžičková

zástupkyně ředitele,  administrativa

jana.ruzickova@skolazahrada.cz

T: 732 558 008

Denisa Štěpánková 

provoz, metodička prevence

Průvodci

Barbora Krčálová

hlavní průvodkyně Jabloně

(1. trojročí)

 

Jana Vorlíčková

průvodkyně Jabloně (1. trojročí)

a výchovná poradkyně

T: 739 229 964

Jarmila Zatloukalová
hlavní průvodyně Třešně

(1. trojročí)

T: 603 228 441

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková 
průvodkyně Třešně 

( 1. trojročí)

 

Soňa Vlasáková 

hlavní průvodkyně Lísky

(2. trojročí)

T: 732 214 130

Jan Pořízek 

průvodce Lísky 

(2. trojročí)

 

Milan Růžička
hlavní průvodce 

(2. trojročí)

T: 603 179 039

Lucia Skalníková

Lucia Skalníková

průvodkyně Břízy

 (3. trojročí)

T: 776 811 931

Viktorie Šťastná

průvodkyně Břízy 

(3. trojročí) 

koordinátor dobrovolníků

Vanda Marečková

speciální pedagog

(1.,2.,3.  trojročí)

Zdena Babáková

průvodce školní družiny

T: 731 396 441

Helena Stoffová

Helena Stoffová

průvodkyně školního klubu

 

Oboroví průvodci

Jana Kašparová

průvodkyně (český jazyk) 

(3. trojročí)

Jitka Čechová

průvodkyně (španělský jazyk)

(3. trojročí)

Silvia Kutálek Gregoričková

 průvodkyně (matematika)

(2., 3. trojročí)

Lenka Křehlíková

Lenka Křehlíková
průvod
kyně (hudební výchova)

(1., 2., 3. trojročí)

Eliška  Vrbová

průvodkyně (výtvarná výchova)

(2. trojročí)

Nikola Štěrbová,

průvodkyně (výtvarná výchova)

(3. trojročí)

Dagmar Vávrová

průvodkyně (německý jazyk) 

(3. trojročí)

Mon Blažková

průvodkyně (anglický jazyk)

(1., 2., 3. trojročí)

Zázemí školy

Dagmar Holemá

účetní

Jan Bednář

IT specialista

Hana Hudcová

projektová koordinátorka

Zahraniční dobrovolníci

Zulema Molina

Ketevan  Midelashvili

Laia Torras

Yanna Vorobiova