Martin Mareček

V ZaHRAdě mám za úkol vytvářet prostředí, kde se daří i cizím jazykům.

Dlouhou řadu let jsem učil angličtinu v mnoha menších či větších firmách a poznal jsem tak typický problém mnoha absolventů českých škol právě v této oblasti. Krátce, nedostatek sebevědomí, chuti a radosti z učení se nového jazyka.

Mým cílem je, aby naši žáci co nejdříve přestali vnímat angličtinu, a další cizí jazyky, jako předmět, ale spíše jako prostředek k dosažení cenných a často radostných zkušeností.

S tím souvisí i další můj úkol ve škole, koordinovat zahraniční dobrovolníky a rozvíjet kontakty s širým světem.

Jinak rád chodím, běhám a plavu a to nejlépe na čerstvém vzduchu a v průzračné vodě, a tak i rád cestuji všude tam, kde si ještě lze tyto živly v takové kvalitě vychutnat. Rád mám také dobré knihy, čaje, kávu, víno a slivovici. (To píšu jen kvůli konci školního roku.)

Kontakt: martin.marecek@skolazahrada.cz