Škola

Kdo jsme
 About us

Co je Montessori

ZaHRAdní dvanáctero 

Přidej se k nám! Join us!

Podporují nás

 

Hnízdo
zřizovatel

Volunteers Report

Aktuálně ze ZaHRAdy


Ředitelské volno

V pátek 28. dubna je vyhlášeno ředitelské volno.

Inzeráty

Hledáme průvodce!!!

  Hledáme průvodce pro druhé trojročí (4. – 6. ročník), pro „Lísku“, na plný nebo částečný úvazek.  Hledáme člověka s opravdovým zájmem o vzdělávání každého

Přečti více

ZaHRAdní hody

Dne 23.9.2021 se konal první ročník akce, kterou jsme nazvali „ZaHRAdní hody“. Pokus to byl velmi odvážný, ale dle reakcí zúčastněných opravdu povedený. Hlavním cílem

Přečti více
Informace

Inspekce ve škole ZaHRAda

Vážení! V tomto týdnu naše škola úspěšně prošla českou školní inspekcí! Hodnotili nás velmi dobře, přestože podle nich i podle nás samozřejmě zůstávají věci, na

Přečti více

Základní škola ZaHRAda

Koncept školy ZaHRAda

Respekt vůči sobě i ostatním

 • Jedním ze základních principů v naší škole je respekt, a to jak k sobě samotnému, tak  k ostatním. Usilujeme o rozvinutí a posílení vnitřní motivace k učení, kterou si téměř všechny děti do školy přinášejí.

Hodnocení

 • Ve škole neklademe  důraz na výkon či vzájemné srovnávání. To se promítá mimo jiné do přístupu k  hodnocení. V  ZaHRAdě neznámkujeme. Využíváme slovního hodnocení a Formativního přístupu. 
 • Podkladem pro hodnocení jsou portfolia, která si žáci a žačky vytvářejí průběžně po čas celého školního roku. 
 • S dětmi pravidelně vedeme rozhovory, setkáváme se společně s rodiči na pravidelných tripartitách a rodičovských kavárnách. 

Kontakt s reálným světem

 • Dalším prvkem v naší koncepci je pobyt venku a kontakt s reálným světem společnosti a kultury v rámci dnů exkurzních a návštěvních.
 • Rozsahem učiva a rozvíjením dovedností a kompetencí škola naplňuje Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání.
 • V minulém školním roce si děti poprvé vyzkoušely samostatně pracovat na projektech dle vlastní volby. Někdo si ušil nový “fancy” školní batoh, někdo sestavil rozsáhlou kuchařku s fotopřílohou všech vlastnoručně připravených pokrmů, další vytvořil model sluneční soustavy, nebo herbář jarních rostlin domova a okolí.

Rodiče

 • Důležitou součástí života školy jsou také rodiče, kteří se mohou aktivně na jejím vytváření podílet. 
 • Spolek Hnízdo pro celou školní komunitu organizuje různé vzdělávací a zážitkové akce. Je také v tomto školním roce organizátorem volnočasových aktivit, určených nejen dětem, ale i dospělým. Mezi oblíbené patří například Výtvarný ateliér, Rybářský kroužek a další, převážně pohybově zaměřené. 
 • Rodiče ZaHRAdních dětí si založili expediční klub a ve volném čase společně vyráží za dobrodružstvím do přírody. 

Pedagogický koncept

 • Ve škole neklademe  důraz na výkon či vzájemné srovnávání. To se promítá mimo jiné do přístupu k  hodnocení. V  ZaHRAdě neznámkujeme. Využíváme slovního hodnocení a Formativního přístupu. 
 • Podkladem pro hodnocení jsou portfolia, která si žáci a žačky vytvářejí průběžně po čas celého školního roku. 
 • S dětmi pravidelně vedeme rozhovory, setkáváme se společně s rodiči na pravidelných tripartitách a rodičovských kavárnách. 

V  ZaHRAdě je zkrátka krásné růst a rozkvétat.

Stručná historie

 • První žáky jsme v ZaHRAdě přivítali v září 2015.  
 • Na počátku školy stálo několik nadšených rodičů s touhou nabídnout dětem jinou možnost vzdělávání, než jakou tehdy poskytoval běžný systém. 
 • Založili jsme spolek rodičů s názvem Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání.
 •  Tento spolek se následně stal zřizovatelem komunitní Základní školy ZaHRAda. Naše škola postupně rostla, každým rokem byla bohatší o nové žáky a žaky, nové průvodce a průvodkyně, nové nápady.
 • V roce 2019 jsme si zvolili Montessori pedagogiku jako způsob, kterým chceme dále vzkvétat a naplňovat úvodní motto školy – založit vzdělávání na tom, jak být zdravý a šťastný.  

About Us

 • ZaHRAda school was established in 2015 by a group of dedicated parents with the aim to create a positive environment for the education of local children.  
 • It has been accredited by the Czech Ministry of Education and is run by: Hnizdo – Association for innovative education. („hnízdo“ means  „nest“)
Respect for my self and also for the others
 
 • The main principle of our school is respect for the individuality of all children as well as adults. We try to encourage and enforce inner motivation for learning.
 • Children are actively involved in the assessment of their own learning processes. The ability to speak for oneself and listen carefully to others is developed through regular circle meetings with schoolmates, teachers, parents and guests.

Montessori

 • In 2019 the assembly of parents, teachers and children has approved the Montessori educational approach as the main methodical platform helping to fulfil the motto of our school: education based on searching for paths how to be healthy and happy.