Petr Okurka

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“

Karel Čapek

Mým cílem je vzdělaný člověk: Ví, kým je, ví, co chce, chce jít po své cestě, nebo ji hledat. Umí být, umí být sám, umí být sám sebou. Umí být sám se sebou, umí být s druhými.

A tak i já tu jsem. A pracuju na tom takový, jaký jsem, s dětmi takovými, jaké jsou, a sám se sebou.

 Umět pro mě znamená rozumět. A tak se snažím učit rozumět různým jazykům: Jazyku svému, jazyku druhých, jazyku řeči, jazyku těla, jazyku ticha, jazyku psanému, jazyku českému, jazyku anglickému, jazyku matematickému, jazyku přírody, jazyku světa, jazyku počítače, jazyku obrazu, jazyku hudby…Mozek používá jazyk v ústech (ten nejohebnější sval lidského těla). Chci vědět, jaký jazyk používá srdce (ten nejvytrvalejší sval lidského těla).

Kontakt: petr.okurka@skolazahrada.cz 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.