Po stopách Anny Pammrové

 

Při plánování nového školního roku jsme se rozhodli uspořádat na konci září adaptační pobyt, abychom se více sžili s novými dětmi v Lísce. A také si nahradili letní školu v přírodě, která se kvůli zpřísněným hygienickým opatřením nemohla v červnu konat. Navíc jsme chtěli spojit delší putování a poznávání Tišnovska. To nás přirozeně přivedlo k jasné volbě. Rozhodli jsme se dojít pěšky na Šafránkův mlýn u Drahonína a tam se na dva dny ubytovat. A vzhledem k možnosti vytápění místních chatek jsme se zbavili i obav z chladných podzimních nocí…

Při detailnějším promýšlení jsme si přáli dát pobytu jednotnou linku – téma, které vše zastřeší. Ani tady nebylo třeba dlouho pátrat. Na samotě nad Šafránkovým mlýnem žila téměř 50 let filozofka Anna Pammrová (dále jen A. P.).

Ve spolupráci s Helenou Pernicovou ze Společnosti A. P. připravila Zuzana Kostřicová šifry, které nás provázely z Tišnova až k místu našeho spočinutí.

V den podzimní rovnodennosti jsme se rozdělili na čtyři věkově smíšené skupiny a po různých trasách plnili úkoly spojené s osobností Anny Pammrové. Zábavnou formou jsme se seznámili s životními milníky této nevšední osobnosti i myšlenkami, které v 1. polovině 20. století psala ve svých dílech. 

Objevovali jsme podobenství jejích básnických obratů, učili se poznávat místní květenu a procvičovali si cizí jazyky, které i A. P. dobře ovládala (jen to v našem podání nebyla němčina a francouzština, ale angličtina a španělština).

 Po splnění jednotlivých úkolů během cesty sestavila každá skupina klíčové heslo, které vystihovalo život A. P. Druhý den dopoledne jsme se o jednotlivá zjištění podělili na společném kruhu a získali společný obraz vystihující zde žijící osobnost: svoboda, nezávislost, soběstačnost a samota.

Během adaptačního pobytu jsme si kromě společných her a vaření, volného programu a večerních táboráků užili i volnou přírodu bez větších zastavěných ploch, modré blankytné nebe a temnou noční oblohu. Díky zázemí mlýna i následnému návratu do školy jsme mohli prožít na vlastní kůži doporučení A. P.: „Neodlučuj se od stromů, hvězd a dobrých knih!“

Za ZŠ ZaHRAda sepsala Karolina Jandová