Přijímání dětí – prvňáčků pro školní rok 2021/2022

Milí potenciální ZaHRAdníci, 

vzhledem k aktuální situaci, jsme se rozhodli trochu upravit proces zápisu, tak abychom mohli pružně reagovat na vývoj epidemiologické situace. Pokud máte doma budoucího školáka a uvažujete o vzdělávání v naší škole, dejte nám o sobě prosím vědět co nejdříve. 

Již od 1. 12. 2020 můžete podat předběžnou přihlášku ZDE, na základě které vás budeme zvát na všechny akce pro budoucí ZaHRAdníkyPřihlaste se co nejdřív, do 31. 12. 2020 získáte za včasně vyplněnou přihlášku 1 bod v přijímacím řízení.  

 

Akce, které pro vás připravujeme 

Informační schůzka 

Nabízíme informace z první ruky od ředitele školy (tedy aktuálně zastupující ředitelky), pokud se chcete dozvědět více o: 

 • filozofii a koncepci školy,  
 • jaké jsou konkrétní podmínky výuky,  
 • jaké nároky (a radosti) jsou na rodinu kladené s ohledem na naši snahu o komunitnost školy, 
 • jak bude vypadat „přijímací proces“, kdy se dovíte výsledky a jaké jsou asi šance na přijetí. 

Schůzka se bude konat lednu (v případě nepříznivé epidemiologické situace online). 

 

Dny „naživo“ v ZaHRAdě  

Děti (spolu s rodičem) si mohou prožít den ve škole společně s našimi školáky, prohlédnout prostory školy, popovídat si s průvodci, dětmi a vedením školy. 

V závislosti na epidemiologické situaci a počtu zájemců vypíšeme několik termínů v průběhu ledna a února 2021. V případě, že nebude možná osobní přítomnost ve škole, připravíme virtuální variantu. Informace pošleme všem zájemcům, kteří podali předběžnou přihlášku a rovněž je zveřejníme na našich webových stránkách.  

 

Principy Montessori vZaHRAdě 

Zatím jsme jenom na cestě s Montessori. Rádi vám vysvětlíme, jak naše cesta aktuálně vypadá, jak se snažíme uplatňovat Montessori principy ve výuce a co pro nás pedagogický přístup Montessori znamená. 

Tento program povedou průvodkyně prvního trojročí, které tak budete mít šanci více poznat. Akci plánujeme na únor 2021 (v případě nepříznivé epidemiologické situace online). 

 

Odrazovací schůzka 

Toto je ten pravý prostor pro konečné zvážení, jestli se do tohoto vzdělávacího dobrodružství chcete vydat s námi. Na této schůzce se můžete zeptat na vše, co vám zatím bylo nejasné a jako bonus se na ní dozvíte všechno, co je na naší škole špatně, kde se nejčastěji míjí očekávání rodičů s realitou a proč do ZaHRAdy rozhodně nechodit! 

A pokud vás to neodradí, můžete směle k zápisu. 

 

Zápis do první třídy 

 

Zápis k povinné školní docházce do základní školy ZaHRAda pro školní rok 2021/2022 je plánovaný na středu 21. dubna 2021. Kromě vyřízení povinných formalit se můžete těšit na motivační program pro děti, kterým je chceme nalákat k učení v ZaHRAdě. 

 

Pokud bude muset dojít ke změnám s ohledem na epidemiologickou situacibudeme pružně informovat všechny zájemce mailem a na webu školy. 

 

Ve školním roce 2020/21 plánujeme přijmout 14 žáků do první třídy 

 

Pokud se nám k zápisu přihlásí více zájemců, než je plánovaných 14 míst, uplatníme pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v ZŠ ZaHRAda následující kritéria. 

* Bodové ohodnocení kritéria se posuzuje k datu zápisu, t. j. 21. 4. 2021. 

 

Kritéria přijetí pro školní rok 2021/2022 

 

Ve škole se vzdělává sourozenec nebo sourozenci dítěte  

 • 5 bodů za každého sourozence, pokud ZŠ ZaHRAda navštěvuje od začátku školní docházky 
 • 1bod za každý rok docházky sourozence, pokud navštěvuje ZŠ ZaHRAda po přestupu (max. 5 bodů za každého sourozence) 

 

Dlouhodobý zájem a souznění s pedagogickým přístupem školy 

 • Děti zaměstnanců školy (1 bod za každý započatý rok, který ve škole odpracovali) 
 • Děti členů spolku Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, který školu zřizuje (za každý započatý rok členství 1 bod) 
 • Děti, jejichž rodič(e) se zúčastnil(i) vzdělávacích akcí – Informační schůzka, představení Montessori přístupu, Odrazovací schůzka (2 body za každou akci; body se započítávají i za účast z minulých let) 
 • Děti, které zažily den „naživo“ ve škole (2 body) 
 • Děti, kterým rodiče vyplnili předběžnou přihlášku o nástup do ZaHRAdy k 31.12. 2020 (1 bod) 
 • Děti, kterým ZŠ ZaHRAda povolila odklad povinné školní docházky (1 bod) 
 • Děti, které alespoň jeden rok navštěvovaly Kalužníček – Lesní rodinný klub na Tišnovsku (1 bod) 

 

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazeče rozhodne losování (přijetý uchazeč je vylosován). Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele ZŠ ZaHRAda.  

Z losování se pořizuje videozáznam. 

 

Přijímací proces 

Je pro nás velmi důležité ujistit se, že jste obeznámeni a souzníte se základními principy a fungováním školy. Zejména u nových rodičů proto očekáváme, že navštíví všechny akce pro zájemce o vzdělávání.  

Ještě před samotným zápisem zastupující ředitelka plánuje individuální rozhovory se všemi zájemci o vzdělávání, abychom si vyjasnili oboustranně očekávání a nedocházelo zbytečně ke zklamání. 

Budeme rádi, když k zápisu přijdou zájemci, kteří školu znají, souzní s jejími principy a do školy se těší, stejně jako my na ně! 

Ještě jednou připomínáme vyplnění Předběžné přihlášky ZDE.

Těšíme se na vás! 

Vaši ZaHRAdníci