Projekty

Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Tišnovsku

Projekt má za cíl podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, vč. dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

……………………………

Dále projektem dojde ke koordinaci činností organizací neformálního vzdělávání, škol, odborných a zkušených lidí a k jejich užšímu propojení. Tím dojde k praktickému využití znalostí z formálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit (neformálního vzdělávání) a k rozvinutí klíčových kompetencí dětí a mládeže. Dojde k předávání zkušeností a dovedností, které mohou organizace využít při své činnosti a nabídce svých aktivit, k rozvoji mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času.

……………………………

Do projektu je zapojeno 9 neziskových organizací, které poskytují neformální vzdělávání. Celkem bude v průběhu realizace aktivit uskutečněno 186 rozvojových aktivit a bude podpořeno 852 pracovníků a dobrovolníků působících v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v jednotlivých organizací. Tito pracovníci zúčastní dalšího vzdělávání/jednotlivých aktivit. Realizací projektu se díky podpoře ESF zvýší kvalita neformálního vzdělávání u 565 dětí, které navštěvují zapojené organizace.

Realizace projektu bude ukončena 31.12.2022.

Projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Projekt: Dobrovolníci v inovativním vzdělávání na Tišnovsku: ukončení 31.1.2021 

1.1.2021 byl zahájen nový projekt Dobrovolníci v inovativním vzdělávání na Tišnovsku,  v rámci kterého aktuálně hostujeme 3 dobrovolnice (2 ze Španělska a 1 z Řecka) a očekáváme ještě příjezd další dobrovolnice z Řecka. I když škola je v částečném či úplném online režimu, dobrovolnice se bohatě zapojují do online výuky, jiných online aktivit, do přípravy školního prostředí i do seberozvojových aktivit (různé semináře, workshopy, výuka češtiny, samostatné poznávání Tišnovska…)

 Zahraniční dobrovolníci k nám i do jiných organizací po celé Evropě jezdí a vzdělávají se díky podpoře EU skrz Evropský sbor solidarity (dříve EVS)

 Na podzim 2020 jsme obdrželi novou akreditaci pro přijímání zahraničních dobrovolníků Quality Label.

 

Těšíme se na nové dobrovolníky z Evropy i přidružených zemí !!!