Zápis 2023 / 2024

Milí rodiče, zájemci o ZaHRAdu, 

čas nám běží a proto pro vás připravujme zápisové akce pro zájemce o přijetí ve školním roce 2023/24.  

Co máte aktuálně, jako rodič předškoláka směřujícího do ZaHRAdy, dělat? 

Vyplňte prosím tuto předběžnou přihlášku – úvodní dotazník zájemce o ZaHRAdu. 

Chceme se vyhnout pro nás všechny nepříjemné situaci, kdy až u zápisu zjistíme, že nemůžeme vyhovět všem žádostem o přijetí. Proto vás prosíme o co nejrychlejší vyplnění přihlášky, ať máme přehled o počtu zájemců a můžeme vás cíleně zvát na naše zápisové akce.  

Zápis do první třídy

 Zápis k povinné školní docházce do základní školy ZaHRAda pro školní rok 2023/2024 je plánovaný na čtvrtek 20. dubna 2023. Snad to již nemusíme plánovat a psát, ale v případě nepříznivé epidemiologické situace bude zápis bez osobní přítomnosti a přihlášku k zápisu bude možné podat od 1. 4. do 20. 4. 2022. 

 Ve školním roce 2022/23 plánujeme přijmout přibližně 12 žáků do první třídy.  

 

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku  

  • Znalost a souznění s hodnotami a konceptem vzdělávání uplatňovanými v ZŠ ZaHRAda 

Rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí Montessori pedagogický přístup školy (0-25 bodů) 

  • Docházka sourozence do ZŠ ZaHRAda 

Přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studující sourozence (5 bodů za každého sourozence, pokud navštěvuje ZŠ ZaHRAda) 

 

* Bodové ohodnocení kritéria se posuzuje k datu zápisu, tj. 20. 4. 2023. 

 V případě rovnosti bodů uchazečů bude rozhodnuto losem.  

Průvodce přijímáním do ZaHRAdy

Chceme s vámi společně tvořit komunitní školu. Je proto pro nás zásadní, aby se k nám připojovali lidé obeznámení a souznějící se základními principy a fungováním školy. Zejména u nových rodičů očekáváme, že navštíví všechny akce pro zájemce o vzdělávání. Rádi si s vámi domluvíme i osobní rozhovor, na kterém se více poznáme.  

 A jaké akce pro zájemce připravujeme? 
  • Úvodní seznamovací schůzku 

Nakoukněte s námi do ZaHRAdy, podívejte se na naše prostory, poznejte základní principy školy a zamyslete se s námi nad tím, kde se mohou vaše očekávání lišit od ZaHRAdní reality…  

A samozřejmě se dozvíte vše potřebné o zápisovém procesu budete se moct ptát na vše, co vás v souvislosti se školou a zápisem zajímá… 

Plánovaný termín: úterý 13. prosince v 16:00 v budově školy na Riegrově 312 

 

  • Montessori principy v ZaHRAdě 

Přijďte si vyslechnout, jak se snažíme v naší škole uchopit Montessori principy, jaké máme plány a jak se nám je daří naplňovat.  

Akce bude otevřená i pro stávající rodiče a školní komunitu. 

Plánovaný termín: čtvrtek 16. února 2023 v 16:00 v budově školy na Riegrově 312 

 

  • Edukačně-stimulační skupinky  

Akce pro předškolní děti, v rámci kterých připravíme pro děti aktivity rozvíjející základní dovednosti potřebné ve škole (schopnost soustředit se, dokončit úkol, jemná motorika, zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť, prostorová orientace, orientace v čase, základní matematické představy, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť). 

Získáte tipy, jak můžete děti rozvíjet před příchodem do školy.

Děti se seznámí s prostředím školy. Děti můžeme společně pozorovat při práci a v případě pochybností o školní zralosti se můžeme domluvit na dalším postupu.  

Plánujeme 5 setkání – vždy v úterý od 15:00, další skupina od 16:15  

v termínech od 21.2. – 28.3. 2023 (vyjma jarních prázdnin (14. 3. 2023). 

Cena: 500 Kč 

 

 

  • Den „NAŽIVO“ v ZaHRAdě 

V průběhu ledna a února plánujeme vypsat termíny pro rodiče, kdy budou moct přijít na pozorování do třídy. Bude to akce pouze pro 1 rodiče, tak abychom co nejméně zatěžovali provoz tříd. Dostanete manuál k pozorování a vyčleníme vám ve třídě místo, tak abyste mohli vidět, nasát atmosféru a zažít, jaké to je být žákem v ZaHRAdě.  

Nové rodiče bychom moc rádi pozvali i na setkání s  vedením školy. Budeme vás sami kontaktovat. 

 

 

  • Informační a dolaďovací schůzku 

Toto je ten pravý prostor pro konečné zvážení, jestli se do tohoto vzdělávacího dobrodružství chcete vydat s námi. Co vám je ještě nejasné? Co vám po návštěvě ve škole a edukačkách vrtá hlavou? Čeho se obáváte?  

Jak je to se šancemi na přijetí? A jak je to s formalitami a potřebnými dokumenty? 

Plánovaný termín: úterý 11. dubna 2022 v 16:00 v budově školy na Riegrově 312 

 

Po minulých zkušenostech dopředu upozorňujeme, že plánované termíny akcí se mohou v závislosti na epidemii/nemocnosti průvodců měnit, nebo se mohou přesunout do on-linu (určitě vám o všech případných změnách dáme včas vědět). 

Přejeme, ať se vám podaří vybrat pro vaše dítě vhodnou školu. 

Budeme se na vás těšit na ZaHRAdních akcích.